Måned: november 2016

E-læringskurs om PKU

E-læringskurs om PKU tilgjengelig fra Senter for sjeldne diagnoser. Kurset er laget for skolepersonell som arbeider med barn i småskoletrinnet, men kan også være nyttig for andre som ønsker å lære om PKU.

PKU dager

Rikshospitalet arrangerer PKU dager for PKU pasienter med familie og hver familige får tilbud om å delta en gang i året, og vil da få mulighet til å treffe andre familier og PKUere i samme aldergruppe og å… Read More

ESPKU i Norge på Scandic Hell, 5.-8. oktober 2017

Den årlige konferansen for European Society for Phenylketonuria and Allied Disorders Treated as Phenylketonuria (E.S. PKU) ble avholdt i Norge på Scandic Hell hotell den 5.-8. oktober 2017.