Den Norske PKU forening post@pkuforeningen.no

Min Journal- Elektroniske prøvesvar

Informasjon er nå lagt ut på hjemmesiden om hvordan sjekke prøvesvar elektronisk via Min Journal og kan finnes her; Min Journal

På samme sted kan man også finne link til skjema som må sendes Barneklinikken på Rikshospitalet for å få tilgang til barnets journal om man er foresatt.