Den Norske PKU forening post@pkuforeningen.no

Oppdaterte enhetslister

Det har kommet ny Phe liste fra Rikshospitalet, den kan lastes ned her:

Phe liste oppdatert juni, juli 2017_ny

Listen er oppdatert i Juni/Juli 2017.

Husk at dere også kan titte på www.matvaretabellen.no hvis dere er usikre på proteininnhold i forskjellige matvarer.