Den Norske PKU forening post@pkuforeningen.no

Stikkord: ssd

Senter for sjeldne diagnoser – kursoversikt 2015

Her får du en oversikt over Senter for sjeldne diagnoser sine planlagte kurs i 2015. De arrangerer kurs for barn, unge, voksne og pårørende og tilbyr også kurs til fagpersoner som har kontakt med brukere med én av diagnosene i… Read More