Stikkord: styret

Styret

Styret i PKU-foregningen velges på årsmøtet og består av fem faste medlemmer og to vara. I tillegg velges en ungdomskontakt og en voksenkontakt med møte- og talerett på styremøtene. De faste medlemmene velges for to år av gangen,… Read More

Refusjonsskjema

Har du hatt utlegg for foreningen? Fyll ut dette skjemaet og send inn.   PKU_refusjonsskjema_mal og rutine

Fylkeskontakter – Likepersoner

Hva og hvorfor! Den Norske PKU-forening har i en årrekke arbeidet for å ha en likemannsordning i foreningen. I styret et det Jan Granhaug som er likepersonenes kontaktperson og som har som oppgave å koordinere og utvikle likepersonsarbeidet,… Read More