Den Norske PKU forening post@pkuforeningen.no

Årsmøte Lørdag 9. april kl 11:00

Velkommen til årsmøte, lørdag 9. april 2016 kl 11:00

Tid:     Møtet begynner kl 11:00. Registrering fra kl. 10:30.

Sted:   Thon Hotel Opera, Oslo Sentralstasjon, Oslo.

 

 

Dagsorden:

 

 1. Valg av møteleder
 1. Valg av referent, stemmeteller, 2 medlemmer som skal undertegne protokoll
 2. Årsberetning
 3. Regnskap
 4. Valg:
 • Valg av styremedlemmer
 • Valg av fylkeskontakter
 • Valg av ungdoms- og voksenkontakter
 • Valg av fagrådsrepresentanter
 1. Saker fra styret
 2. Innkomne saker
 3. Eventuelt

 

Innkomne saker må fremmes skriftlig overfor styret senest 14 dager før årsmøtet.

Adgang til å stemme på årsmøtet har familiemedlemmer, enkeltmedlemmer og ungdomsmedlemmer som har betalt forfalt kontingent. Et medlem kan avgi stemme ved fullmektig. Andre har kun møte- og talerett.

Alle deltakere inviteres til lunsj etter årsmøtet. I tillegg legger vi også opp til en sosial og hyggelig kveld for de som ønsker. Det påtroppende styret møtes til styremøte søndag 10.april kl 10.

Velkommen

 

Styret