Den Norske PKU forening post@pkuforeningen.no

Kurs og opplæring

Et E-læringskurs om PKU (link) er tilgjengelig fra Senter for sjeldne diagnoser sine nettsider. Kurset er laget for skolepersonell som arbeider med barn i småskoletrinnet, men kan også være nyttig for andre som ønsker å lære om PKU.

Kurs for par
Hva med oss? –  Kurs tilgjengelig gjennom Bufetat. 

Familier med barn med nedsatt funksjonsevne kan oppleve store utfordringer knyttet til barnets funksjonsnedsettelse.
Det kan handle om forholdet til hjelpeapparatet, eller det kan dreie seg om dårlig samvittighet overfor andre barn i familien. Ofte blir det lite tid til slekt og venner. Noen kjenner også på vonde reaksjoner og følelser, særlig når man er sliten og får lite nattesøvn.

Les mer om kurset her.