Den Norske PKU forening post@pkuforeningen.no

Nyfødtscreeningen

Behandling av PKU i Norge er sentralisert ved Nyfødtscreeningen ved Rikshospitalet i Oslo. Nyfødtscreeningen ved Rikshospitalet utfører alle analyser av blodprøver fra nyfødt-screeningprogrammet.

Behandligsteamet består av leger, kliniske ernæringsfysiologer og sykepleiere som følger opp PKU pasientene. Mer informasjon om oppfølging og behandling kan du finne her.