Den Norske PKU forening post@pkuforeningen.no

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser kan bidra til å veilede og hjelpe PKU-familier med å tilrettelegge hverdagen, blandt annet ved bidra til å informere opp mot barnehage og skole. De har en egen informasjonsside om PKU som du kan finne her.

Senteret har utarbeidet en nyttig veileder om PKU som kan finnes her.