Den Norske PKU forening post@pkuforeningen.no

Styret

Styret i PKU-foregningen velges på årsmøtet og består av fem faste medlemmer og to vara. I tillegg velges en ungdomskontakt og en voksenkontakt med møte- og talerett på styremøtene. De faste medlemmene velges for to år av gangen, mens vara velges for ett. Det er styret selv som konstituerer leder.

Dette er det sittende styret 2018/19:

Styret

Jan Granhaug (styreleder), jagran@hotmail.com, tlf 990 96 398

Øyvind H. Walding (nestleder), ohwalding@gmail.com, tlf 924 35 087

Stian Skarelven (Økonomiansvarlig), stian@skarelven.no, tlf 41 10 45 56

Line Birgitte Nordland (styremedlem), lbnordland@gmail.com, tlf 93202936

Gro Leite Størvold (styremedlem), grostorvold@gmail.com, tlf 95203051

Sally Haugen (varamedlem), haugen.sally@gmail.com, tlf 46 95 76 95

Kaisa Haugen (varamedlem) kaisa.haugen@gmail.com  tlf: 469 56 691

Ungdomskontakt:

Ella Johanna Devold ellajdevold@gmail.com tlf: 954 74 124

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *