Den Norske PKU forening post@pkuforeningen.no

Stikkord: styret

Årsmøte Lørdag 9. april kl 11:00

Velkommen til årsmøte, lørdag 9. april 2016 kl 11:00 Tid:     Møtet begynner kl 11:00. Registrering fra kl. 10:30. Sted:   Thon Hotel Opera, Oslo Sentralstasjon, Oslo.     Dagsorden:   Valg av møteleder Valg av referent, stemmeteller, 2 medlemmer… Read More

Styret

Styret i PKU-foregningen velges på årsmøtet og består av fem faste medlemmer og to vara. I tillegg velges en ungdomskontakt og en voksenkontakt med møte- og talerett på styremøtene. De faste medlemmene velges for to år av gangen,… Read More

Refusjonsskjema

Har du hatt utlegg for foreningen? Fyll ut dette skjemaet og send inn.   PKU_refusjonsskjema_mal og rutine

Fylkeskontakter – Likepersoner

Hva og hvorfor! Den Norske PKU-forening har i en årrekke arbeidet for å ha en likemannsordning i foreningen. I styret et det Jan Granhaug som er likepersonenes kontaktperson og som har som oppgave å koordinere og utvikle likepersonsarbeidet,… Read More